TOP השרון

המגדלים ממוקמים במתחם 1200 היוקרתי בהוד השרון. דיירי הפרויקט נהנים מקרבה לכלל האטרקציות בעיר ומנגישות לצירי התחבורה הראשיים. תכנון ובניית המגדלים כללה שילוב של עקרונות הבנייה הירוקה והקפדה על כל הפרטים שהופכים את הסטנדרט של בוני התיכון למנצח.