ONO ONE

בוני התיכון מוציאה אל הפועל את אחד הפרויקטים הגדולים בישראל בתחום – הפינוי בינוי. הפרויקט כולל למעלה מ – 1000 יחידות דיור ושטחי מסחר של כ – 2,400 מ"ר ברחובה הראשי של קריית אונו. במסגרת פרויקט זה, מקבלים הדיירים דירה חדשה גדולה ומרווחת עם תוספת שטח לדירה הכוללת גם ממ"ד ,מרפסת שמש, מחסן וחניה רשומים […]