משאבים כלכליים וניסיון ביצועי בתחום בבנייה על בניינים קיימים

אנו, בבונים בעיר, מאמינים כי פרויקטים בהריסה ובנייה מהווים את החלופה הטובה ביותר להתחדשות עירונית בתל אביב. על מנת להשלים את הפרויקטים האלה באופן הטוב ביותר, תוך עמידה בכל המחויבויות לבעלי הנכסים, יש להוכיח יכולות, ניסיון ומוניטין בביצוע פרויקטים.

משאבים כלכליים וניסיון ביצועי בתחום בבנייה על בניינים קיימים

אנו, בבונים בעיר, מאמינים כי פרויקטים בהריסה ובנייה מהווים את החלופה הטובה ביותר להתחדשות עירונית בתל אביב. על מנת להשלים את הפרויקטים האלה באופן הטוב ביותר, תוך עמידה בכל המחויבויות לבעלי הנכסים, יש להוכיח יכולות, ניסיון ומוניטין בביצוע פרויקטים.

משאבים כלכליים וניסיון ביצועי בתחום בבנייה על בניינים קיימים

אנו, בבונים בעיר, מאמינים כי פרויקטים בהריסה ובנייה מהווים את החלופה הטובה ביותר להתחדשות עירונית בתל אביב. על מנת להשלים את הפרויקטים האלה באופן הטוב ביותר, תוך עמידה בכל המחויבויות לבעלי הנכסים, יש להוכיח יכולות, ניסיון ומוניטין בביצוע פרויקטים.